Pengguna Bijak

Jun 5, 2010

WED 2010

"Pengguna yang bijak, dalam setiap perlakuanya di atas muka bumi ini akan berusaha sedaya upaya untuk melestarikan alam sekitar"
Muhamad Ezral Ghazali-blogger 8hakanda (Jun 2010)


Selamat Hari Alam Sekitar Sedunia 2010

Alam sekitar yang lestari bermula daripada anda!

No comments:

Post a Comment