Pengguna Bijak

May 13, 2010

8 Hak anda sebagai pengguna!
  1. Hak untuk mendapat keperluan asas
  2. Hak untuk mendapat keselamatan
  3. Hak untuk mendapat maklumat
  4. Hak untuk membuat pilihan
  5. Hak untuk mendapat ganti rugi
  6. Hak untuk menyuarakan pendapat
  7. Hak untuk mendapat pendidikan kepenggunaan
  8. Hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat

No comments:

Post a Comment